Medlemskontingent 2022

Postet av Stange Sportsklubb den 26. Jan 2022

Fra 2022 er medlemskontingent for alle medlemmer i Stange Sportsklubb satt til 50 kr. For å delta i aktivitet i regi av Stange Sportsklubb er det en forutsetning at man er medlem i klubben med betalt medlemskap. Medlemskontingent forhåndsbetales for nye medlemmer. For eksisterende medlemmer faktureres medlemskontingent i januar hvert år med 7 dagers betalingsfrist.

Det gis anledning til å prøve ut aktiviteter i Stange Sportsklubb før treningsavgift betales, men medlemskontingent må være betalt før aktivitet. Tiden frem til forfall på første treningsavgift regnes som prøveperiode. For å unngå betaling av treningsavgift må utmelding skje før fakturaen forfaller.
Mer om retningslinjer for betaling av medlemskontingent og treningsavgift her. 

Medlemskontingent har de siste årene vært på 500 kr for aktive medlemmer og reduseres altså med 450 kr. Det gjøres oppmerksom på at treningsavgift for aktive økes med rundt 450 kr slik at treningsavgift + medlemskontingent i 2022 utgjør det samme som før. For medlemmer som deltar i flere idretter i SSK økes kun treningsavgift for hovedidretten.

Det er viktig at alle som er aktive i SSK har gyldig medlemskap og at medlemmene er registrert i alle aktiviteter de er aktive i dersom de er aktive i flere av våre idretter. For registrering i aktivitet, eller innmelding av nye medlemmer, finnes veiledning for det her.Trenerforum 2022

Postet av Stange Sportsklubb den 19. Jan 2022

Nedenfor er oversikt over årets planlagte trenerforum. Vi tar forbehold om endringer. Ved spørsmål, kontakt trenerveileder Espen Nordhagen Fjeldberg på trenerveileder@stangesportsklubb.no eller tlf 416 70 834. 

Trenerforum 2022

Oppdelt i «Barnefotball» og «Ungdomsfotball»

Første forum
Tema: Bli kjent - hvilke ressurser har vi i SSK, Treningsøkta, sportsplanen

Februar uke 6

Barnefotball – Mandag 7.2 kl.19.00

Ungdomsfotball – Onsdag 9.2 kl.20.00

Andre forum

Mai uke 18

Barnefotball – Mandag 2.5 kl.19.00

Ungdomsfotball –Onsdag 4.5 kl.20.00

Tredje forum 

August uke 33

Barnefotball – Mandag 15.8 kl.19.00

Ungdomsfotball – Onsdag 17.8 kl.20.00

Fjerde forum

November uke 46

Barnefotball – Mandag 14.11 kl.19.00

Ungdomsfotball – Onsdag 16.11 kl.20.00

Fra trenerforum med Hege Riise i 2020.Infomøte om A-lag damer mandag 17. januar kl. 18:00

Postet av Stange Sportsklubb den 12. Jan 2022

Mandag 17. januar kl. 18:00 inviterer A-lag damers nye hovedtrener, Svein Jota, til infomøte om sesongen 2022. Møtet er for nåværende spillergruppe, pluss potensielle nye spillere og representanter fra klubbene i samarbeidet. Møtet avholdes i salen på klubbhuset i Stange idrettspark.
Vi tar forbehold om endringer som følge av eventuelt nye koronarestriksjoner.

Punkter Svein vil gå igjennom:  

  • Ambisjoner
  • Forventninger
  • Tanker rundt trening
  • Hvordan skal vi trene?
  • Hospitering
  • Flyt-sone
  • Tropp
  • Hvorfor bruke tid på fotball?
  • Forskjell mellom gutter og jenter i fotball

Så er ordet fritt, Svein håper på gode diskusjoner!

Vel møtt!


En lykkelig Svein Jota (t.h) med daglig leder Espen Borgersen (t.v) etter kontraktsignering i november 2021.