Turn

Stange Sportsklubb ble stiftet 20. september 1904 som Stange Turnforening, etter et møte 4. september 1904 hvor det ble drøftet opprettelse av en turnforening. men den gangen var ikke fotballsporten en del av foreningen. Dette hadde selvsagt sammenheng med at fotballsporten ikke var så utbredt på den tida. Først i 1921 vedtok foreningen å ta opp fotballsporten. Da begynte så mange, særlig de yngste, å fatte interesse for fotball som konkurransesport. Dette måtte Turnforeningen ta til seg. Samtidig forandret foreningen navn til Stange Turn- og Idrettsforening.

Som den første formann ble valgt K. A. Windhol, med Bernt Stensrud som viseformann, Jørgen Johansen, kasserer og Carl Frydendal som sekretær. Foruten disse var følgende tilstede: Bernh. Rognstad, Hans Dahl, Jacob Dahl og Jens Støen.

Etter bare en liten stund var det ca. 30 aktive medlemmer. I begynnelsen ble det til dels bare drevet linjegymnastikk, da de kun hadde en hjemmelaget svingstang. Med allerede våren 1905 ble det innkjøpt fra Elverum en del apparater som var kassert der. Disse bestod av I kasse, I bukk, I trampoline, I pute samt I barre(skranke). Disse tingene ble betalt med kr. 40, og ble i det alt vesentlige betalt ved en spleis av aktive.

I 1905 deltok de i sin første konkurranse i Elverum. K. A. Windhol var instruktør, etter å ha deltatt i turnkurs i Arendal som varte i 6 uker. Økonomien var som ventelig meget dårlig, og for å skaffe penger i kassa ble det dannet en dramaklubb. Denne øvde inn og fremførte lystspillet "Tørpenderud formannskap". Det ble fulle hus hele tiden, og kassa ble visst også så å si full.

I 1906 kom det innbydelse til deltagelse i stevne på Gjøvik. Denne ble mottatt med takk, ikke minst på grunn av at Stanges instruktør var oppnevnt som dommer. Nå ble det spørsmål om å gå til anskaffelse av egen fane. Fanekomite ble nedsatt med Windhol, Stensrud og Jacob Dahl som medlemmer. Fanen ble bestilt hos Brødr. Dobloug i Oslo og kostet den svimlende sum av kr. 50! Under stevnet på Gjøvik stilte så Stange med en 14 mannstropp under egen fane, og det vakte oppsikt at et så nytt lag hadde maktet å gå til en slik anskaffelse.


Kilde: Historiehefte fra SSKs 100-års-jubileum i 2004. Ta kontakt om du har mer kunnskap om historien rundt denne undergruppen.