Skyting

Det var på 90-tallet at gullrushet startet for skyttergruppa. I 1990 sto man plutselig uten arrangør av Norgesmesterskapet på 50 meter.

Med en måneds forberedelsestid påtok gruppa seg ansvaret for arrangementet og gjennomførte, ifølge media, et prikkfritt mesterskap! Når klubben da i tillegg fikk sin første norske mester, betydde dette gjennombruddet for klubbens skyttere. Hilde Stensrud ble klubbens første norgesmester. Klubbens skyttere tok fra 1990 til 2002 til sammen tatt 84 medaljer i norske og internasjonale mesterskap. 

Samtlige skytterne med medaljer nasjonalt og internasjonalt deltok på det norske landslaget.  Flere av skytterne har også deltatt  i   en  rekke  internasjonale  stevner.  Det har vært til dels meget gode resultater ved disse stevnene. Vebjørn Berg vant flere World Cup stevner. I Norges Cupen vant Stange nesten alt siden den ble startet i 1998. Ida Frydenlund vant samtlige grener både i 2000, 2001 og i 2002.

Også administrativt har flere av klubbens medlemmer vært toppaktive, både nasjonalt og internasjonalt. Steinar Hagen ledet rifleseksjonen i Norges Skytteforbund i flere år. Han satt også i forbundsstyret og arbeidsutvalget i flere perioder. For sin innsats har han mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser. Som skytter og tillitsmann er han en av Norges mest dekorerte med blant annet Hederstegnet i Sølv og Gull, medaljer med diplom fra The European Shooting Confederation og International Shooting  Union. Han har også vært leder i appellutvalget  i  skytterforbundet i en årrekke. Han er æresmedlem  i  skyttergruppa   og  i   Stange Sportsklubb.             Grethe Martinsen har også hatt en rekke verv innen skytterforbundet, blant annet i fagkomiteen, valgkomiteen og i appellutvalget. Hun har mottatt Bragdmerket som er den høyeste utmerkelsen en skytter kan få i Norge!

Dag Ravne Kristiansen ble i 1982 tildelt Norges skytterforbunds diplom for sitt arbeid innen klubben.

Fra den spede begynnelse i gamle ærverdige " klubbhuset", var det litt av en overgang da man i 1978, kunne ta i bruk den nye skytebanen i E-verkkjelleren. En bane som ble bygget på dugnad av medlemmene, og som den gang var en av Europas mest moderne baner. Senere er banen blitt modernisert flere ganger. Det har blitt arrangert flere norgesmesterskap, internasjonale stevner og landskamper på banen.

Asbygda IL hadde også en skyttergruppe i noen år. De startet tidlig på 1980 tallet opp med bygging av en 50 meters bane. Like etter ble gruppa nedlagt, og banen stod der halvferdig. SSK inngikk da en avtale med hovedlaget i Åsbygda om at Stange skulle gjøre banen ferdig, og påkoste nødvendig vedlikehold i framtiden mot at Stange fikk disponere banen som sin egen som ble topp moderne med blant annet automatiske skivebokser.

Da skyttergruppa ble større i topp og bredde mot slutten av 90-tallet, ble økonomi et stadig økende problem. Skyting er en forholdsvis kostbar sport, med  trening  800-900 timer  i året i tillegg til stevner nesten hver helg. På grunn av dette ble det innad i gruppa ytret et ønske om å forlate Stange Sportsklubb og danne et eget selvstendig lag. På denne måten ville man stå mye friere i forhold til økonomi, sponsorer og  tildelinger. Skyttergruppa møtte stor forståelse for denne beslutningen i alle ledd, og i 2001 ble skyttergruppa i Stange Sportskubb formelt oppløst. Den nye klubben fikk navnet Stange Sportsskyttere og ble dannet umiddelbart. Stange Sportsklubb viste stor velvilje, og overførte alle eiendeler i skyttergruppa til den nye klubben. En lang og begivenhetsrik tid i SSK var slutt. 

Kilde: Historiehefte fra SSKs 100-års-jubileum i 2004. Ta kontakt om du har mer kunnskap om historien rundt denne undergruppen.