OM MEDLEMSKAP I STANGE SPORTSKLUBB

Meld deg inn her 
(medlemskap koster 50 kr for alle)
Brukerveiledning for innmelding her. 


Pris medlemskap: 50 kr - gjelder alle

Retningslinjer for betaling kontingent og treningsavgift
 
1. For å delta i aktivitet i regi av SSK er gyldig medlemskap en forutsetning. I det øyeblikket man har meldt seg inn i klubben er man forpliktet til å betale medlemskontingent samt treningsavgift for terminer man deltar før utmelding.

2. Treningsavgift faktureres ved innmelding i grupper med treningsavgift. Treningsavgiften krediteres dersom medlemmet meldes ut iht punkt 3 før fakturaens opprinnelige forfall. 

3. Utmelding må skje skriftlig til medlem@stangesportsklubb.no

4. Overgang til annen klubb vil ikke godkjennes ved utestående treningsavgift eller medlemskontingent (gjelder fotballgruppa). 

Vi gjør oppmerksom på at medlemskap er personlig. Foreldre kan motta kommunikasjon på vegne av barn under 18 år selv om de ikke er medlem selv. 

Her finner du oversikt over medlemsfordeler