Forsikringer

Alle medlemmer i Stange Sportsklubb, som har betalt medlemskontingent, er forsikret. Barn under 13 år er forsikret gjennom NIFs barneidrettforsikring, ungdom fra 13 år er forsikret gjennom særforbundet de er aktive i. Se oversikt nedenfor med lenke for innmelding av skader.
Trenere, lagledere og andre frivillige er også forsikret gjennom klubbens forsikringer. 

Særforbundenes forsikringer (fra 13 år og oppover): 

Fotball

Innebandy

Skøyter

Ski

Håndball

Hockey