Om medlemskap i Stange Sportsklubb

For deltakelse i aktiviteter i regi av Stange Sportsklubb er gyldig medlemskap en forutsetning.

Pris
Aktivt medlem: 500 kr
Støttemedlem: 500 kr/250 kr (valgfritt)
Verv/lagleder/trener/kretsdommer: 50kr

Retningslinjer for betaling kontingent og treningsavgift
 
1. SSK åpner for deltakelse på fire kostnadsfrie treninger for ikke-medlemmer. Som ikke-medlem er man ikke forsikret. Medlemskap i SSK tegnes for videre deltakelse. For deltakelse i konkurranse er medlemskap en forutsetning. I det øyeblikket man har meldt seg inn i klubben er man forpliktet til å betale kontingent i sin helhet samt treningsavgift for terminer man deltar før utmelding. 
 
2. Utmelding må skje skriftlig til lagleder, daglig leder eller utmelding@stangesportsklubb.no. Lagleder melder omgående videre til daglig leder.
 

3. Undergruppestyrene vurderer om enkelte utøvere skal få fritak fra betaling. Fritak kan også innvilges ved å søke medlemsfondet for medlemmer mellom 5-19 år. 

4. Forfall på kontingent og treningsavgift settes til 30 dager etter fakturadato. Daglig leder kontaktes ved eventuelle problemer med betaling innen forfall. Det gjøres oppmerksom på at treningsavgift i fotballgruppa normalt er høyere vår enn høst. 

5. Overgang til annen klubb vil ikke godkjennes ved utestående treningsavgift eller kontingent (gjelder fotballgruppa). 


Ellers viser vi til klubbens lovnorm vedtatt av årsmøtet. Den kan du laste ned her. 

Vi gjør oppmerksom på at medlemskap er personlig. Foreldre mottar kommunikasjon på vegne av barn under 18 år, men er ikke nødvendigvis medlem selv om barnet er det.

Her finner du oversikt over medlemsfordeler


Levert av IdrettenOnline