Stange Sportsklubbs historie

Under ulike faner kan du lese om de ulike idrettene som har vært en del av Stange Sportsklubb siden klubben ble stiftet som Stange Turnforening 20. september 1904. Klubben ble så Stange Turn og Idrettsforening og i 1928 Stange Idrettslag. I 1945 endret klubben navn til Stange Sportsklubb da Stange Idrettslag og Stange AIL (Arbeidernes Idrettslag, stiftet i 1935) slo seg sammen.

Klubben har hatt en rekke ulike idretter og stolte tradisjoner. Mye av historien på hjemmesiden er hentet fra jubileumsheftet produsert i anledning klubbens 100-års-jubileum og noe av historien er mangelfull. Vi setter derfor pris på om du tar kontakt om det er noe som bør med. Tiden etter 2004 er det lite fokus på pr 2019.