Rubic - vårt medlemsystem
Stange Sportsklubb benytter Rubic som medlemssystem. Fakturaer for treningsavgift og kontingent kommer her, og ellers brukes Rubic til kommunikasjon fra klubb til lag og medlemmer, og innad i lagene. Les mer om Rubic her:

https://rubic.no/

Ved evt bruk av andre kommunikasjonssystemer i lag eller grupper, som f.eks Spond, er det viktig at medlemsopplysninger oppdateres i Rubic først. Rubic er SSKs medlemssystem. 

Om du har spørsmål om bruk av Rubic Medlem og/eller Rubic Laget Mitt, kan du kontakte medlem@stangesportsklubb.no eller besøke Rubic Support

Kursvideoer for trenere og lagledere fra 2021 finnes her. 

Opplæring for trenere og lagledere fra 2020 finnes her.