Skigruppa i Stange Sportsklubb

Stange Sportsklubb har i flere år hatt en velfungerende løypegruppe som gjennom stor dugnadsinnsats har tilbudt skiløyper til glede for hele lokalbefolkningen samt arrangerert  lysløyperenn og Stangesprinten. I 2019 hadde vi 329 startende fordelt på ni renn. 

18. desember 2019 vedtok ekstraordinært årsmøte i Stange Sportsklubb å endre navnet på undergruppe løypekomiteen til skigruppa. 20. desember 2019 ble klubben tatt opp som medlem i Norges Skiforbund under gren langrenn. 

Pr. november 2021 baserer skigruppa seg på lavterskeltilbud med lysløyperenn og andre renn når værforholdene tillater det. Vi ønsker å se på utvidelser av skitilbudet, og vil derfor høre fra deg som vil bidra. 

Klubben har tre snøskutere hvor våre frivillige løypekjørere lager ca 65 km med løyper, nest mest av klubbene i Stange. For å støtte driften av dette kan bidrag vippses til Skiløype SSK/#507156 (søk opp under Kjøp og betal i Vipps). På Facebook-siden Skiløype på Stange og i Ottestad kan du følge med på løypekjøringa. 

Kontaktinformasjon skigruppa
Skistyret
ski@stangesportsklubb.no 

Per Christian Standerholen
Leder skigruppa
per.christian.standerholen@klp.no 917 89 431

Gerd Norli
Gruppestyremedlem skigruppa
gnorli@hotmail.no 

Kirsti Godager
Gruppestyremedlem skigruppa
godagerkirsti@gmail.com 99578597 

Morten Lillejordet
Gruppestyremedlem skigruppa
byggmester.lillejordet@gmail.com 908 61 431

Gaute Nøkleholm
Gruppestyremedlem skigruppa
gaute.nokleholm@rasa.no 414 42 992