KLUBBØKONOMI

Her finner dere formulærer som skal brukes til alle anmodninger om økonomiske transaksjoner i klubben, unntatt transaksjoner som hører de enkelte lagen til. Ikke heller dommer lønninger skal sendes inn her det tas med dommeransvarlig.

- LAGSKASSER - Refusjoner fra lagskasser tas med lagleder/ansvalig lagskassen

- DOMMERLØNN - Krav om dommer lønn sendes til dommeransvarligREFUSJONER - Refusjon av utlegg som klubben skal betale, utgifter som lagen skal betale skal ikke sendes inn her.

BETALING AV FAKTURA - Fakturaer som klubben skal betale sendes inn her

TURNERINGSSTØTTE - Klubben støtter med avgiften med inntil to turneringer/cuper per år og lag

FAKTURERING - Send inn underlag for fakturering av sponsorer og andre kunder (og for lagen)

REISEREGNINGER -