Tennis

Det finnes lite historie om tennisgruppa. Men gruppa holdt på både før og etter andre verdenskrig hvor det var mest interne kamper innen gruppa. Hans Formo Ust, banksjef  og æresmedlem, ble klubbmester i double sammen med Arne Røhne i 1939. Hans Formo Ust, og Kristian Skirbrok-Heskestad som også er æresmedlem i SSK, var begge aktive og ildsjeler i tennisgruppa. Georg Fjeld var også aktiv som formann. 

Kilde: Historiehefte fra SSKs 100-års-jubileum i 2004. Ta kontakt om du har mer kunnskap om historien rundt denne undergruppen.