STANGE SPORTSKLUBB

Post/faktura: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad
Besøk: Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange
Kontor: Stangehallen, 2335 Stange og Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Telefon: 90 50 99 99

Organisasjonsnummer: 982 764 742
Kontonummer: 1813.28.00762 


STANGE SPORTSKLUBBS LEDELSE

Styreleder/ adm. tjeneste
Jonas Hasselgren - jonas.hasselgren@stangesportsklubb.no tlf 918 43 479

Nestleder                                                                                                                                                                                                                     

Anine Wollebæk - anine-w@online.no 

Styremedlem/ politiattest ansvarlig
Kaare Haugli - kaare.haugli@stangesportsklubb.no tlf 932 70 658

Varamedlem                                                                                                                                                                                                             

Kristine Kaatorp - kaatorp.kristine@gmail.com


DAGLIG LEDER (fung.) og utleie av lokaler i klubbhuset

Cecilie Alfei Sandberg - cecilie.sandberg@stangesportsklubb.no tlf 918 55 398


VALGKOMITEEN
Marit Rolstad (leder) - rolstad.marit@gmail.com tlf 977 46 573
Geir Langseth - geir.langseth@felleskjopet.no tlf 947 90 020


KONTROLLUTVALGET                                    

Anders Strand Vestjordet (leder) - vestjordet@gmail.com tlf 951 00 013                                                                                                                       Terje Wolla                                                                                                                                                                                                                       Lars Lundsbakken


DRIFTS- OG ANLEGGSGRUPPE

Kontaktperson                                                                                                                                                                                                            

 Stian Haugli, tlf 928 77 515, stian.haugli@stangesportsklubb.no


DRIFT AV FELLESAREALER
Vask og vedlikehold klubbhus
Elin Nedgård - tlf 482 23 809
Vidar Nedgård - tlf 957 46 931

Brøyting
Erik Nøkleholm (ikke baner) - enokleho@bbnett.no 995 12 928

For kontaktpersoner i undergruppene, vennligst klikk deg inn på undergruppens side i hovedmenyen.