STANGE SPORTSKLUBB

Post/faktura: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad
Besøk: Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange
Kontor: Stangehallen, 2335 Stange og Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Telefon: 90 50 99 99

Organisasjonsnummer: 982 764 742
Kontonummer: 1813.28.00762 


STANGE SPORTSKLUBBS LEDELSE

Styreleder/ adm. tjeneste/ økonomi
Jonas Hasselgren, tlf 918 43 479, jonas.hasselgren@stangesportsklubb.no

Nestleder                                                                                                                                                                                                                       Anine Wollebæk, tlf 456 00 305, anine.w@stangesportsklubb.no

Styremedlem
Kaare Haugli, tlf 932 70 658, kaare.haugli@stangesportsklubb.no

                                                                                                                                                                                                   

DAGLIG LEDER (fung.) og utleie av lokaler i klubbhuset

Cecilie Alfei Sandberg, tlf 918 55 398, cecilie.sandberg@stangesportsklubb.no


SPIRE ARENA (STANGE STORHALL)

Kontaktperson

Erik Hager, tlf 952 84 423, stange.storhall@stangesportsklubb.no


VALGKOMITEEN
Marit Rolstad (leder), tlf 977 46 573, rolstad.marit@gmail.com
Geir Langseth, tlf 947 90 020, geir.langseth@felleskjopet.no 


KONTROLLUTVALGET                                    

Anders Strand Vestjordet (leder), tlf 951 00 013, vestjordet@gmail.com                                                                                                                       Terje Wolla                                                                                                                                                                                                                       Lars Lundsbakken


DRIFTS- OG ANLEGGSGRUPPE

Kontaktperson                                                                                                                                                                                                            

Stian Haugli, tlf 928 77 515, stian.haugli@stangesportsklubb.no

Morten Ludvigsen, tlf 942 67 513, morten.ludvigsen@stangesportsklubb.no


DRIFT AV FELLESAREALER
Vask og vedlikehold klubbhus
Elin Nedgård, tlf 482 23 809
Vidar Nedgård, tlf 957 46 931

Brøyting
Erik Nøkleholm (ikke baner), tlf 995 12 928, enokleho@bbnett.no 


PENSJONIST-/ DUGNADSGRUPPE

Kontaktperson                                                                                                                                                                                                                     Even Brun, tlf  959 70 950

   

UNDERGRUPPER I KLUBBEN
For kontaktpersoner i undergruppene, vennligst klikk deg inn på undergruppens side i hovedmenyen.