STANGE SPORTSKLUBB

Post/faktura: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad
Besøk: Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange
Kontor: SSK klubbhus (2.et.), Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange og Idrettens Hus (1.et.), Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Telefon: 90 50 99 99

Organisasjonsnummer: 982 764 742
Kontonummer: 1813.28.00762 


STANGE SPORTSKLUBBS LEDELSE

Styreleder/ økonomi
Jonas Hasselgren, tlf 918 43 479jonas.hasselgren@stangesportsklubb.no

Nestleder/ Rubic adm.                                                                                                                                                                                                                     Anine Wollebæk, tlf 456 00 305anine.w@stangesportsklubb.no

Styremedlem
Kaare Haugli, tlf 932 70 658kaare.haugli@stangesportsklubb.no

Styremedlem
Cecilie Alfei Sandberg, tlf 918 55 398, cecilie.sandberg@stangesportsklubb.no

                                                                                                                                                                                                   

DAGLIG LEDER 

Joakim Hauvik, tlf 90 50 99 99/ 95 05 99 09, joakim.hauvik@stangesportsklubb.no 


UTLEIE/ BOOKING av lokaler i klubbhuset

Cecilie Alfei Sandberg, tlf 918 55 398, cecilie.sandberg@stangesportsklubb.no og booking@stangesportsklubb.no


SPIRE ARENA (tidl. STANGE STORHALL)

Daglig leder

Erik Hager, tlf 952 84 423, stange.storhall@stangesportsklubb.no

Styreleder
Jonas Hasselgren, tlf 918 43 479, jonas.hasselgren@stangesportsklubb.no

Styremedlem                                                                                                                                                                                                               Cecilie Alfei Sandberg, tlf 918 55 398, cecilie.sandberg@stangesportsklubb.no

Styremedlem
Kaare Haugli, tlf 932 70 658, kaare.haugli@stangesportsklubb.no


VALGKOMITEEN
Geir Langseth, tlf 947 90 020, geir.langseth@felleskjopet.no 


KONTROLLUTVALGET                                    

Anders Strand Vestjordet (leder), tlf 951 00 013vestjordet@gmail.com                                                                                                                     

Terje Wolla                                                                                                                                                                                                                      


DRIFTS- OG ANLEGGSGRUPPE

Kontaktperson                                                                                                                                                                                                            

Stian Haugli, tlf 928 77 515, stian.haugli@stangesportsklubb.no

Morten Ludvigsen, tlf 942 67 513, morten.ludvigsen@stangesportsklubb.no


DRIFT AV FELLESAREALER
Vask og vedlikehold klubbhus
Elin Nedgård, tlf 482 23 809
Vidar Nedgård, tlf 957 46 931

Brøyting
Erik Nøkleholm (ikke baner), tlf 995 12 928, enokleho@bbnett.no 


PENSJONIST-/ DUGNADSGRUPPE

Kontaktperson                                                                                                                                                                                                                     Even Brun, tlf  959 70 950

   

UNDERGRUPPER I KLUBBEN
For kontaktpersoner i undergruppene, vennligst klikk deg inn på undergruppens side i hovedmenyen.