Håndball (1946-2001 og 2020-)

Siden november 2020 har SSK hatt håndball for 2013-kullet for begge kjønn. 

Håndballgruppa i Stange Sportsklubb ble stiftet og innmeldt i Hedmark Håndballkrets i 1946. I de første årene var det kun damelag, og laget ble kretsmestere det første året de deltok i serien. Allerede i 1948 hadde gruppa 35 aktive spillere fordelt på damelag, herrelag og pikelag. Treningen foregikk på Sørholte Verksted og Stange skole i vinterhalvåret, og utendørs-serien ble spilt på grusbaner og senere på gress.

Herrelaget ble oppløst i 1954, men det var økende interesse for dame- og pikehåndballen .

I 1956 var vi representert på kretslagene med 4 spillere fra damenes A-lag og I spiller fra pikelaget.

Rekrutteringen var varierende først på 60-tallet, men i 1965 hadde håndballgruppa igjen både dame- og herrelag i tillegg til pikelag, småpikelag og guttelag. I 1966 var det hele 76 aktive medlemmer i håndballgruppa. I 1969 ble klasseinndelingen endret fra A og B til divisjonsinndeling.

Herrelaget kvalifiserte seg til spill i 3.divisjon og spilte i denne divisjonen i to sesonger. Laget fikk bred omtale i media, og også riksavisene viste interesse for de håndballspillende fotballgutter som trente i gymsalen på Stange skole og hevdet seg bra i 3.divisjon.

På 70-tallet innførte Håndballkretsen både  ute-  og inneserie, og Stange fikk sin første asfaltbane i 1972.  Rekrutteringen var meget god gjennom hele 70-tallet, med mellom 50 og 70 aktive medlemmer hvert år. Resultatmessig var også 70-årene det beste ti-året, lag i aldersbestemte klasser ble kretsmestere både i 1971 ,-75, -76, -77  og -79.

Håndballinteressen i Stange var fortsatt god med stabil rekruttering fram til slutten av 80-tallet.  Vanskelige  treningsforhold  med få tildelte treningstimer i gymsalen forsterket savnet  av en  innendørs­hall til trening og kamper.  I mangel  av egen hall  leide håndballgruppa treningstid i hallene i Løten, Hamar, Elverum og Ringsaker.

I 1988 ble det arrangert Håndballskole for første gang for å stimulere flere unge jenter og gutter til å spille håndball. Idrettsskolen har også vært en viktig rekrutteringskilde for håndballgruppa. I desember 1991 sto endelig Stangehallen klar til å tas i bruk,og håndballinteressen blomstret opp igjen.

I løpet av 90-tallet hadde vi med guttelag i serien igjen i flere sesonger, og jentelag i alle de aldersbestemte klasser.  De siste sesongene samarbeidet vi med de øvrige klubbene i Stange for å beholde jentenes 16-års lag i serien, og vi samarbeidet med  Løten for å klare å videreføre et håndballtilbud for gutter.

Foreldrelaget ble stiftet i 1988 og var aktiv fram til 1993. Gruppa ble gjenopptatt i 1996 og var aktiv til og med sesongen 1997 .

Overbygningsklubben Stange Håndballklubb, SHK, ble stiftet i 1991. Ekstraordinært årsmøte i SSK, håndballgruppa vedtok  samme år å gå inn i overbygningsklubben, og frasa seg samtidig retten til å spille håndball på junior- og seniornivå. SHK tok over junior- og seniorspillere fra alle håndballklubbene i  Stange  kommune: Ilseng IL, Ottestad IL, Stange SK og Vallset IL.

Stangealliansen ble opprettet i 1991 som et samarbeidsorgan mellom 5 håndballklubbene. Alliansen sto som teknisk arrangør for håndball-arrangementer i Stangehallen . På 90- tallet var aktiviteten stor, og det ble bl.a. arrangert turneringer for aldersbestemte klasser, landsmesterskap for psykisk utviklingshemmede, landskamper og VM-kamper under A-VM i 1993.

Gjennom tidene har håndballag fra klubben deltatt i turneringer i Norge, Sverige og Danmark med mange svært gode resultater. Stange har også vært representert på kretslag og i NM­ kamper med både dame- og pikespillere.

Det er mange som har lagt ned mye tid og ressurser i håndballgruppa gjennom årene som trenere, oppmenn, i styreverv og deltakelse i foreldrelag. Vi vil takke alle som har bidratt, og en spesiell takk til Tordis Haugsveen og Gunn Fjæstadsom de største ildsjelene og primus motorene i håndballgruppa gjennom en årrekke. Tordis Haugsveen innehar for øvrig også bragdmerket, som er den høyeste utmerkelse i Hedmark Håndballkrets.

Det  siste laget som  spilte for klubben var J14 i 2001, og fra samme sesong har håndballspillende jenter og gutter i Stange spilt for klubbene Vallset, Ottestad  og Storhamar.


Kilde: Historiehefte fra SSKs 100-års-jubileum i 2004. Ta kontakt om du har mer kunnskap om historien rundt denne undergruppen.