Grusdugnad

 

SSK har sett på mange ulike salgsdugnads alternativer og har besluttet å starte opp med pakking og salg av strøgrus. Vi har tro på at dette er et produkt som er enkelt å selge og blir godt mottatt av kundene/markedet. En stor fordel med dette produktet er at klubben sitter igjen med stort sett hele fortjenesten. (Ingen leverandør som skal ha 50%).

Hvorfor akkurat nå?
Det har tidligere vært en annen aktør i Stange som har levert strøgrus. De ga seg i fjor, og fra i vinter er det åpent for SSK å «ta over» dette markedet. Det er derfor lurt at vi starter opp så fort som mulig så ingen andre etablerer seg i området.

Hvorfor dugnad? Det er allerede mye dugnad i klubben?
Det er mange som bidrar utrolig mye med frivillighet i klubben, både administrativt og med drift av aktiviteter. Men tross all innsats så trenger vi inntekter, og da er salgsdugnader en viktig inntektskilde. I sammenlikning med andre klubber så har SSK færre klubbdugnader og vi håper at hvis vi får til en skikkelig bra dugnad så skal dugnadspresset ikke bli noe større.


Alle skal delta
Alle medlemmer i klubben skal delta på dugnaden og pakke 10 sekker å selge minst 8 st. En familie trenger ikke og selge fler en 12 sekker, de velger selv hvordan disse skal fordeles på hvilke lag. 

Betaling
All sekker betales av kjøper direkte til vipps nr: 850040. Husk og velge riktigt lag som kategori.
Pris: 95kr/sekk 250kr/3 sekker

Flere sekker
Du kan hente fler sekker ved behov (Husk at det er premie til den som selger flest). Du kan selv se i kalendre når det er noen tilstede i låven: https://arena.club.no/club/stange-sportsklubb/field/grusdugnad Husk og gi beskjed til lagleder så at den registrerer uttaket.

Salgsplakat
Et salgsplakat for bruk på nett for og promotere grussalget kan du laste ned her: https://at.bloc.net/nekWUJXsvrTvfomy5

Fordeling av inntekter av salget.
Dette er en klubbdugnad som er til for å styrke økonomien i klubben. Men, for å gi en ekstra gulrot til laget så går 25% av overskuddet fra lagets salg til lagets konto!

Premier
Det skal være gøy med dugnad, derfor har vi premiering av de 5 som har solgt flest sekker. Det blir gode og attraktive premier!

Dugnads periode
Hvert lag har 1 måned (fra pakke dato) på seg å selge sine sekker, det dem ikke får solgt kan da leveres tilbake så kan klubben selge de på utsalgssteder.

Lagleder informasjon
Det er lagleder som organiserer lagets deltagelse på grusdugnaden. Instruks for lagleder kan lastes ned her: https://at.bloc.net/ZFHk56n7AXFFkDF49Spørsmål og svar:

Alle medlemmer i SSK skal delta og pakke grus (10 sekker/person) Alle skal selge 8 sekker, men maks 12 sekker per familie.

Nei, 8 sekker per person men maks 12 sekker per familie!

Vi selger sekkene for 95kr/st eller 250kr for 3 st.

Er dere flere medlemmer i SSK i husstanden skal dere kun selge maks 12 sekker, dere bestemmer selv hvor mange sekker fra hvilket lag dere henter ut.

Alt salg av grussekker skal betales direkte til eget vippsnummer: 850040 - (Be kjøper velge riktig lag som kategori!)