Møteplan styremøter for SSK i 2024 

  

Alle møter starter kl. 19:00 og avholdes i storsalen eller i tårn nord på klubbhuset.

Det er mulig å delta digitalt via Teams. 

 

Formøtene er for hovedlaget/-styret og daglig leder hvor saker til styremøtene innstilles.  

Til styremøtene med undergrupper møtes undergruppeledere, eller nestleder/ stedfortreder, med forslags- og talerett. 

 

29.01.: Formøte for styremøte 1/2024.                                                                                                    

05.02.: Styremøte med undergrupper 1/2024. 

 

04.03: Formøte for styremøte 2/2024.                                                                                                       

11.03: Styremøte med undergrupper 2/2024. 

 

12.03: Formøte for årsmøtet.                                                                                                                        

21.03: Årsmøte for alle medlemmer. 

 -----------------------------------------------------------------------------

08.04: Formøte for styremøte 3/2024 - i tårn nord.                                                                                                       

15.04: Styremøte med undergrupper 3/2024 - i storsalen.

  

06.05.: Formøte for styremøte 4/2024 - i storsalen.                                                                                                         

13.05.: Styremøte med undergrupper 4/2024 - i tårn nord.

  

21.08.: Formøte for styremøte 5/2024 - i storsalen.                                                                                                   

28.08.:  Styremøte med undergrupper 5/2024 - i storsalen.

 

23.09.: Formøte for styremøte 6/2024 - i storsalen.                                                                                                            

30.09.: Styremøte med undergrupper 6/2024 - i storsalen. 

 

21.10.: Formøte for styremøte 7/2024 - i storsalen.                                                                                                          

28.10.: Styremøte med undergrupper 7/2024 - i storsalen.

 

25.11: Formøte for styremøte 8/2024 - i storsalen.                                                                                                    

02.12.: Styremøte med undergrupper 8/2024 - i storsalen.

 

 

Det vil arrangeres flere arbeidsmøter der vi jobber sammen med ting som er bestemt på styremøter. Disse vil bli kalt inn etter behov.  

Vi tar forbehold om endringer på dato ettersom dette er planlagt langt frem. Datoer sjekket opp mot skolerute i Stange kommune. 


Møtedeltakere

Med stemmerett: Styret (leder, nestleder, medlem). Vara med stemmerett ved forfall i styret. 
Uten stemmerett: Daglig leder, leder i undergrupper og vara (dersom styret er fulltallig).
Nestleder i undergruppen, eller annen stedfortreder, møter ved forfall fra undergruppeleder. 


Innmelding av saker
Frist for innmelding av saker for undergruppene: 14 dager før styremøtet.
Frist for innmelding av saker for styret og daglig leder: 7 dager før styremøtet.