Møteplan styremøter for SSK i 2023

 
Alle møter starter kl. 19:00 og avholdes i tårn syd eller i storsalen på klubbhuset. Det er mulig å delta digitalt via Teams.

Formøtene er for hovedlaget/-styret og daglig leder hvor saker til styremøtene innstilles.                                                                                              Til styremøtene med undergrupper møtes undergruppeledere, eller nestleder/ stedfortreder, med forslags- og talerett.

 
06.02.: Formøte for styremøte 1/2023.                                                                                                                                                                             13.02.: Styremøte med undergrupper 1/2023.

20.03.: Formøte for årsmøtet.
30.03.: Årsmøte for alle medlemmer.

17.04.: Formøte for styremøte 2/2023.                                                                                                                                                                              24.04: Styremøte med undergrupper 2/2023.
 
29.05.: Formøte for styremøte 3/2023.
05.06.: Styremøte med undergrupper 3/2023.
 
21.08.: Formøte for styremøte 4/2023.
28.08.:  Styremøte med undergrupper 4/2023.

16.10.: Formøte for styremøte 5/2023.
23.10.: Styremøte med undergrupper 5/2023.

04.12: Formøte for styremøte 6/2023.                                                                                                                                                                              11.12.: Styremøte med undergrupper 6/2023.


Møtedeltakere

Med stemmerett: Styret (leder, nestleder, medlem). Vara med stemmerett ved forfall i styret. 
Uten stemmerett: Daglig leder, leder i undergrupper og vara (dersom styret er fulltallig).
Nestleder i undergruppen, eller annen stedfortreder, møter ved forfall fra undergruppeleder. 


Innmelding av saker
Frist for innmelding av saker for undergruppene: 14 dager før styremøtet.
Frist for innmelding av saker for styret og daglig leder: 7 dager før styremøtet.