Rasisme og diskriminering

Det er nulltoleranse for alle former for rasisme og diskriminering i Stange Sportsklubb. Her vil det komme nærmere informasjon om varslingsrutiner i Stange Sportsklubb om du opplever eller er vitne til rasisme og diskriminering. Første bud er å ta kontakt med oss. Mer rundt temaet finnes her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/