Politiattest

Krav om politiattest i Stange Sportsklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.Les om ordningen her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

I Stange Sportsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Daglig leder i Stange Sportsklubb

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger vedkommende får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: - Logg inn på https://attest.politi.no/ med elektronisk ID, dvs. Bank ID, Min ID eller Buypass. Fyll ut kontaktinformasjon, og under nedtrekkslistene "Kategori" og "Formål" velger du "Frivillige organisasjoner". Fyll ut følgende skjema (bekreftelse fra klubb) som du så laster opp. 


2: Politiet sender attesten som ordinær post eller Digipost til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Stange Sportsklubb. Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med vennlig hilsen

Styret i Stange Sportsklubb