Idrettsskolen (1992-)

I en sportsklubb er rekruttering en av de viktigste bærebjelkene. Som et ledd i dette arbeidet ble det dannet en idrettsskole med første samling 30.9 1992. Idrettskolen har eget styre og leder av det første styret var Gunn R. Fjæstad. Elin Struperud var kasserer og Hege Møller sekretær.

Hver av særgruppene har stilt med instruktør for en gitt periode, slik at barna får prøve ulike idrettsgrener, også idrettsgrener som ikke er organisert i SSK. 

Idrettsskolen har i dag instruktører fra bl.a. idrettslinja ved Stange Videregående skole og Høgskolen i Innlandet.