Idrett for alle! 

Vårt mål er at ALLE barn og unge skal få mulighet til å drive med idrett, økonomi skal ikke være en hindring! Vi har derfor opprettet et inkluderingssfond hvor alle medlemmer i Stange Sportsklubb mellom 5-19 år, og yngre voksne, kan søke om fritak fra treningsavgift. Dersom man søker fritak fra salgsdugnad kan man ikke påregne å få innvilget reduksjon i hele treningsavgiften. 

Se skjema venstre side (ovenfor på mobil).

Vårt inkluderingsfond består av gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Bufdir, og vi er takknemlige for at vi på denne måten kan være med og sørge for at alle barn og ungdom får delta i idrettsaktivitet.

Vi behandler søknader fortløpende gjennom hele året. Alle søknader behandles fortrolig av daglig leder og/eller styreleder i Stange Sportsklubb. 

Fakturaer kan også deles opp i flere avdrag gjennom året. Ta kontakt på medlem@stangesportsklubb.no. 


Annen hjelp: 

NAV

Du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter gjennom NAV (hvis du allerede er i kontakt med NAV, spør din kontaktperson om hvordan du søker)

Barnevernet

Du kan søke om hjelp fra Barnevernet (du må selv ta kontakt med Barnevernet for å be om økonomisk bistand)

Røde Kors/ Coop-dugnaden

Du kan søke om midler fra Coop-dugnaden (gjelder familier som deltar i «Ferie for alle» hos Røde Kors). https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten kan være behjelpelig de første 5 årene en familie bor i Stange. Ta direkte kontakt med flyktningtjenesten.