Veiledning innmelding/registrering av aktivitet

Er du eksisterende medlem, men skal registrere aktivitet i en av våre idretter? Gjør følgende:
Send SMS til 27333 med kodeord SSKMEDLEM etterfulgt av idretten du vil registrere, samt ditt navn. F.eks: SSKMEDLEM HOCKEY JENS STOLTENBERG. Vår eksisterende medlem, Jens Stoltenberg, blir så lagt til som aktiv i hockeygruppa i vårt medlemsregister. Jens betaler da ingenting ekstra siden han allerede er medlem i SSK som fotballspiller på Old boys. 

Skal du melde deg inn i SSK? Send SMS til 27333 med kodeord SSKMEDLEM og følg instruksjonene, eller bruk følgende lenke.
Se eventuelt veiledning nedenfor for hvert steg i innmeldingen:

1: Her fyller du inn nødvendig kontaktinfo til det nye medlemmet. Om det er ditt barn som er nytt medlem skriver du inn barnets opplysninger. Dine opplysninger kommer senere dersom barnet er under 18 år. Husk at det kun skal være ett navn på etternavn. Om medlemmet heter Petter Johnsen Hansen blir Petter Johnsen fornavn, Hansen etternavn.


2: Du må lage brukernavn og passord hos Rubic. Dette brukes i Rubic-appen og alle steder du logger inn hos Rubic. 

3: Dersom medlemmet er under 18 år er det krav om minst én foresatt. Foresatte trenger ikke være medlem, men er selvsagt velkommen til det!

4: På denne siden kan du legge til flere familiemedlemmer. Det er kun de du huker av under Medlem som blir medlem i klubben, de andre ligger som kontaktpersoner på medlemmet. Medlemskap koster 50 kr og betales ved innmelding. 

5: Fra 2022 har vi kun én medlemskategori, så her velger du Medlem - 50 kr.

6:Her kan du fylle inn om du/ditt barn ønsker å delta på dugnad, og hvilke dugnader. Det gjelder ikke nødvendigvis alle idretter, og ikke alle idretter har treningsavgift. Men der det er treningsavgift kan det gi redusert treningsavgift. Vi ønsker også å vite om du er aktivt medlem (utøver, trener, lagleder, verv, andre roller i klubben) eller kun støtter klubben. Summen på medlemskontingenten er den samme (50 kr), det er kun av praktiske årsaker for å skille medlemsmassen. 

7: Her velger du idretter du vil være aktiv i. Uansett hvor mange idretter du vil være aktiv i betaler du kun 50 kr. For avregning av offentlige tilskudd har det betydning hva slags idretter våre medlemmer er aktive i, så vi ber om at du krysser av for f.eks hockey om du benytter deg hockeytilbudet vårt vinterstid selv om du hovedsakelig spiller fotball. I etterkant av innmeldingen blir du lagt til i rett lag der det er aktuelt. 

Tilslutt blir du sendt til betalingsside hvor medlemskontingent 50 kr betales. Før du blir med i aktivitet må innmelding være fullført og betaling må ha gått igjennom. Du får e-post med bekreftelse på din innmelding.