SSK Innebandy
Innebandy ble formelt tatt opp som undergruppe i Stange Sportsklubb under klubbens ekstraordinære årsmøte 18. desember 2019. 20. desember 2019 ble klubben tatt opp som medlem i Norges Bandyforbund.

Vi har per september 2021 følgende lag:

GJ7
GJ9
GJ13
Senior

Vi ønsker å legge til rette for også andre årskull hvor innebandy er etterspurt.

Vi har beskyttelsesbriller og annet utstyr til utlåns. For deltakelse må man være medlem i Stange Sportsklubb. Dersom man ikke er medlem melder man seg inn her. Medlemskap koster 50 kr. 

Kontakt innebandygruppa på e-post innebandy@stangesportsklubb.no om du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt informasjon om tilbudet, eller kontakt følgende kontaktpersoner:

Kontaktpersoner SSK Innebandy
Per Alhaug - leder SSK Innebandy/trener GJ13
per.alhaug@gmail.com 92428534

Vidar Støen - gruppestyremedlem SSK Innebandy/trener GJ13
vidar.stoen@gmail.com 97071530

Martin Fuglen - gruppestyremedlem SSK Innebandy/trener GJ7/GJ9
martin-bf@live.no 46629686

Espen Andreas Borgersen - daglig leder/kontaktperson senior
dagligleder@stangesportsklubb.no 40483629 


Treningsavgift og medlemskontingent innebandygruppa 2021/22
(her jobber vi for å redusere treningsavgift, denne kan bli redusert, men ikke økt fra satser nedenfor)

Medlemskap
Normal sats: 500 kr
Nye medlemmer: 50 kr år 1, 500 kr etter år 1
Trenere, lagledere og andre verv (gjelder alle idretter): 50 kr
 
Treningsavgift
6-19 år: 700 kr
20-99 år: 1.000 kr

Treningsavgift kan reduseres ved deltakelse på salgsdugnad (lodd, sokker eller lignende).

Levert av IdrettenOnline