Stange Sportsklubb

 

Post/faktura: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad
Besøk: Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange
Kontor: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Organisasjonsnummer: 982 764 742 
Kontonummer: 1813.28.00762 

STANGE SPORTSKLUBBS LEDELSE
Daglig leder
Espen Andreas Borgersen, tlf: 90 50 99 99, e-post: dagligleder@stangesportsklubb.no
Styreleder
Jonas Hasselgren - jonas@fotografhasselgren.no 918 43 479
Styremedlem
Kaare Haugli - kaare.haugli@stangesportsklubb.no 932 70 658
Styremedlem
Cecilie Alfei Sandberg - cinnsiden@online.no 918 55 398

DRIFT AV FELLESAREALER
Vask og vedlikehold klubbhus
Elin Nedgård - 482 23 809
Vidar Nedgård - 957 46 931

Brøyting
Erik Nøkleholm (ikke baner) - enokleho@bbnett.no 995 12 928

For kontaktpersoner i undergruppene, vennligst klikk deg inn på undergruppens side i hovedmenyen.