STANGE SPORTSKLUBB

Post/faktura: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad
Besøk: Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange
Kontor: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Organisasjonsnummer: 982 764 742
Kontonummer: 1813.28.00762

STANGE SPORTSKLUBBS LEDELSE
Daglig leder
Espen Andreas Borgersen - dagligleder@stangesportsklubb.no Tlf: 90 50 99 99 (e-post og telefon betjenes av styret i daglig leders fravær)
Styreleder
Jonas Hasselgren - jonas.hasselgren@stangesportsklubb.no tlf 918 43 479

Nestleder
Cecilie Alfei Sandberg - cecilie.sandberg@stangesportsklubb.no tlf 918 55 398

Styremedlem
Kaare Haugli - kaare.haugli@stangesportsklubb.no 932 70 658

VALGKOMITEEN
Marit Rolstad (leder) - rolstad.marit@gmail.com 97746573
Geir Langseth - geir.langseth@felleskjopet.no 94790020
Elin Ersland - e_ersland@hotmail.com - 90160225


DRIFT AV FELLESAREALER
Vask og vedlikehold klubbhus
Elin Nedgård - 482 23 809
Vidar Nedgård - 957 46 931

Brøyting
Erik Nøkleholm (ikke baner) - enokleho@bbnett.no 995 12 928

For kontaktpersoner i undergruppene, vennligst klikk deg inn på undergruppens side i hovedmenyen.