REGLER FOR BRUK AV KLUBBHUSET


Lokalene skal etter bruk se nøyaktig slik det var før bruk

(gjelder både intern og ekstern bruk)Dersom det er behov for å flytte møbler skal de settes tilbake slik de sto før du overtok lokalene. 

Ta gjerne bilde av lokalet/møbelet for å huske hvordan møblene sto.

Kaffekanner skal tømmes og skylles. Kaffesøl og annet søl tørkes opp.
Matrester skal ikke oppbevares på klubbhuset. Søppel må fjernes. Container på enden av klubbhuset.

Vi har hvite duker til utleie, som skal være rengjorte etter bruk. Hvis ikke, blir dette etterfakturert leietaker. Se eget pkt.

Følg instruks for demontering av bordtennisbord om dette må flyttes. 

Dersom noe blir ødelagt tas dette med utleier omgående.


Ved lån av lokalene skal det vaskes etter bruk dersom lokalet er tilgriset mer enn hva som forventes etter normal bruk.

Det skal være slik det var da lokalet ble utleid. Ved utleie henvises det til egne avtaler om vask.  

Dersom regler for bruk av klubbhuset brytes kan det stenges for utlån/utleie til de(n) det gjelder.
Ved utleie henviser vi til utleieregler og info nedenfor: