Hockeygruppa i Stange Sportsklubb
Ishockey ble tatt opp som undergruppe i Stange Sportsklubb av årsmøtet i juni 2021. Mats Haugli er leder, og hockeystyret står for øvrig av Jøran Haugli og Stian Haugli. 
Hockeygruppa består pr. januar 2022 av 15 personer som drifter banen pluss 23 spillere på seniorlaget Stange Station Hockey og ellers mange andre som bidrar i roller. Det er stor aktivitet blant barn og unge i Stange idrettspark i hockeysesongen.

Kontaktinformasjon hockeygruppa
Hockeystyret
hockey@stangesportsklubb.no 

Mats Haugli
Leder hockeygruppa
mats.haugli@stangesportsklubb.no 90237504

Jøran Haugli
Gruppestyremedlem hockeygruppa 
joran.haugli@stangesportsklubb.no 92119711

Stian Haugli
Gruppestyremedlem hockeygruppa
stian.haugli@stangesportsklubb.no 92877515


I Facebook-gruppa Stange Sportsklubb Hockey kan du følge med på hva som skjer og gjerne melde fra om du vil bidra med noe. Aktiviteten foregår på parkeringsplassen og 7er-banen i Stange idrettspark. Du kan også følge Stange Station Hockey på: https://www.instagram.com/stangestationhockey/