AVLYST: Innkalling til årlig møte i fotballgruppa 11. mars kl. 19:00

Postet av Stange Sportsklubb den 4. Mar 2020

11.3: Pga koronaviruset, og anbefalinger fra kommuneoverlegen, avlyses årlig møte i fotballgruppa. Mer info kommer. 

Originaltekst:

Onsdag 11. mars kl. 19:00 avholdes årlig møte i fotballgruppa på klubbhuset i Stange idrettspark. Iht til ny lovnorm for idrettslag, vedtatt på Idrettstinget 2019, skal årlig møte behandle regnskap. I tillegg vedtok fjorårets årsmøte at det årlige møtet skal vedta treningsavgift.

Sakspapirer legges frem på møtet.

Fra lovnorm for idrettslag om årlige møter:

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.


Øvrige vedtak tas på klubbens årsmøte 25. mars kl. 18:30. Fotballgruppas regnskap behandles også av årsmøtet.

Vel møtt!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.