Fotballhall i Stange idrettspark - Stange Storhall AS

Høsten 2020 ble det nedsatt en prosjektgruppe med formål om å kartlegge mulighetene for fotballhall i Stange idrettspark. Fotballhallgruppa bestod av Jonas Hasselgren (styreleder i SSK), Espen Andreas Borgersen (tidligere daglig leder i SSK), Knut Røise Olsen (daværende leder fotballgruppa SSK), Bjørn Erik Frenning Karlsen, Svein Jota og Lars Gløtvold. Styret i Stange Sportsklubb har vedtatt planer om storhall (11er) i Stange idrettspark på dagens Frenningbane. På ekstraordinært årsmøte 24. mai 2022 ble det gitt fullmakt til styret i Stange Sportsklubb om å opprette Stange Storhall AS.  

Navnet på hallen er midlertidig og kan endres ved behov på et senere tidspunkt. Vi er foreløpig i en tidlig fase vedr den nye fotballhallen.

 
For henvendelser om fotballhall
henvises det til

Daglig leder for Stange Storhall AS, Erik Hager, tlf 952 84 423 - stange.storhall@stangesportsklubb.no

eller til Stange Sportsklubb tlf 90 50 99 99 - post@stangesportsklubb.no


Mer info kommer fortløpende. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slik ser idrettsparken ut i dag:Her vil den nye fotballhallen antagelig bli plassert:Avisartikler:

Stangeavisa 08. september 2022: Fylkesord­føreren heier på SSK og liker fotballhall-prosjektet: – Det henger et SSK-skjerf hjemmeHamar Arbeiderblad 13. mai 2022: https://www.h-a.no/2022/sport/viktige-nokler-for-en-storhall-og-na-er-denne-klubben-med-pa-laget

Stangeavisa mars 2022: https://www.stangeavisa.no/2022/sport/ssk-vil-bygge-hedmarkens-forste-fotballhall-med-11er-bane-vurderer-a-bygge-i-tre/

Hamar Arbeiderblad 22. mars 2022: https://www.h-a.no/2022/sport/denne-klubben-har-satt-fokus-pa-to-ting-vi-vil-ikke-gjore-noe-forhastet-og-angre-etterpa/
Hamar Arbeiderblad 22. februar 2022: https://www.h-a.no/2022/sport/kan-fa-det-samme-som-milan-og-leeds-hamkam-slipper-a-reise-til-raufoss/

Stangeavisa: 27. oktober 2020: https://www.stangeavisa.no/2020/sport/ssk-ser-pa-mulighetene-for-a-bygge-fotballhall-et-skrikende-behov/