Møteplan styremøter SSK 2022

 
Alle møter starter kl. 19:00 og avholdes i tårn syd eller salen på klubbhuset. Det er mulig å delta digitalt.

Formøtene er for styret og daglig leder hvor saker til styremøtene innstilles. Til styremøtene møter undergruppeledere, eller stedfortreder, med forslags og talerett.
 
 8.3: Formøte styremøte 1/2022
15.3: Styremøte 1/2022. Vedtak: Styret går inn for bygging av storhall på nåværende 11er-kunstgressbane.
 
 30.3: Årsmøte
 
 19.4: Formøte styremøte 2/2022
 26.4: Styremøte 2/2022. Vedtak: Opprettelse av bærekraftsutvalg. 
 
 13.6: Formøte styremøte 3/2022
 20.6: Styremøte 3/2022
 
 15.8: Formøte styremøte 4/2022
 22.8: Styremøte 4/2022
 
 13.10: Formøte styremøte 5/2022
 20.10: Styremøte 5/2022
 
 7.12: Formøte styremøte 6/2022
 15.12: Styremøte 6/2022


Møtedeltakere

Med stemmerett: Styret (leder, nestleder, medlem). Vara med stemmerett ved forfall i styret. 
Uten stemmerett: Daglig leder, leder i undergrupper og vara (dersom styret er fulltallig). Nestleder i undergruppen, eller annen stedfortreder, møter ved forfall fra undergruppeleder. 
Det er som standard mulig å delta digitalt via Teams. 

Innmelding av saker
Frist for innmelding av saker for undergruppene: 14 dager før styremøtet.
Frist for innmelding av saker for styret og daglig leder: 7 dager før styremøtet