Om medlemskap i Stange Sportsklubb


Pris
Aktivt medlem: 500 kr/50 kr
Støttemedlem: 500 kr/250 kr (valgfritt)

Retningslinjer for betaling kontingent og treningsavgift
 
1. For å delta i aktivitet i regi av SSK er gyldig medlemskap en forutsetning. I det øyeblikket man har meldt seg inn i klubben er man forpliktet til å betale kontingent i sin helhet samt treningsavgift for terminer man deltar før utmelding.
 
2. Utmelding må skje skriftlig til medlem@stangesportsklubb.no

3. Overgang til annen klubb vil ikke godkjennes ved utestående treningsavgift eller medlemskontingent (gjelder fotballgruppa). 

Vi gjør oppmerksom på at medlemskap er personlig. Foreldre kan motta kommunikasjon på vegne av barn under 18 år selv om de ikke er medlem selv. 

Her finner du oversikt over medlemsfordeler

Powered by: Bloc