REGLER FOR BRUK AV KLUBBHUSET


Lokalene skal etter bruk se nøyaktig slik det var før bruk

(gjelder både intern og ekstern bruk)Dersom det er behov for å flytte møbler skal de settes tilbake nøyaktig slik de stod før du overtok lokalene. 

Ta gjerne bilde av lokalet/møbelet for å huske hvor møblene stod.

Kaffekanner skal tømmes og skylles. Kaffesøl og annet søl tørkes opp.
Matrester skal ikke oppbevares på klubbhuset.

Vi har hvite duker til utlån, som skal være rengjorte etter bruk. Hvis ikke, blir dette etterfakturert leietaker.

Følg instruks for demontering av bordtennisbord om dette må flyttes. 

Dersom noe blir ødelagt tas dette med daglig leder omgående.


Ved lån av lokalene skal det vaskes etter bruk dersom lokalet er tilgriset mer enn hva som forventes etter normal bruk. 

Ved utleie henvises det til egne avtaler om vask.  

Dersom regler for bruk av klubbhuset brytes kan det stenges for utlån/utleie til de(n) det gjelder.
Ved utleie henviser vi til utleieregler og info nedenfor:


Booking klubbhus

LEIE AV VÅRE LOKALER

OBS: ALDERSGRENSE FOR Å LEIE ER NORMALT 30 ÅR. 

Vi leier ikke ut til ungdoms-/ russefester. Ved brudd på utleieregler vil vi vurdere om leietaker ikke kan leie igjen.


OM VÅRE LOKALER
Kapasitet storsal: 95 pers./ pr. møterom: 20 pers.
(Kapasitet er beregnet på normale omstendigheter, leietaker må ta hensyn til de til enhver tid gjeldende koronabestemmelser ved bruk). 


LEIEREGLER
Leietaker av klubbhuset forplikter seg til å ta hensyn til eksisterende nabolag, og på en slik måte at naboer ikke sjeneres. 

SSK forbeholder seg retten til å avvise utleie/avlyse utleieforholdet uten forbehold. Les øvrige regler her.  

Alt skal ryddes tilbake nøyaktig slik det var før utleie. Alt merarbeid rundt rydding for utleier vil faktureres i etterkant.

Priser er eksklusiv vask. Kryss av for vask dersom dette er ønskelig.


FAKTURERING
Faktura vil bli tilsendt pr mail, og skal normalt sett forhåndsbetales. 

Før leie må leiekontrakt og branninstruks underskrives og sendes til booking@stangesportsklubb.no


KONTAKT

Send mail til booking@stangesportsklubb.no for henvendelser vedrørende booking eller ta kontakt pr tlf 918 55 398, Cecilie. 


F.eks konfirmasjon, 50-årslag, bryllup

Medlemmer får 20 % rabatt av oppgitt leiepris.

Noter e-postadresse ved e-postfakturering, organisasjonsnummer ved EHF

F.eks teknisk utstyr, hva slags type bevertning

Dette er kun en bookingforespørsel, bekreftelse på om booking er OK kommer per mail.