Stange Sportsklubb + FL Fart = sant

Postet av Stange Sportsklubb den 24. Feb 2022

23. februar 2022 inngikk Stange Sportsklubb og FL Fart en samarbeidsavtale som har et mål om å utvikle jente- og damefotballen i regionen. Avtalen gjelder for sesongen 2022.

Avtalen innebærer bl.a. mulighet for hospitering og kompetanseoverføring mellom klubbene. Gjennom bl.a. trenerforum, klubbesøk, lederforum og oppfølging av spillerutviklere og trenerveileder.

Stange Sportsklubb har siden 2019 hatt en samarbeidsavtale med HamKam som gjelder guttefotballen, og vi er veldig glade for å ha en avtale også for jentefotballen. I Stange Sportsklubb skal vi gi like muligheter for alle unge spillere i Stange Sportsklubb, uavhengig av kjønn. FL Fart har vært flaggskip innen fotball for jenter i en årrekke, og vi er glade for at vi ved avtalen kan bidra til å styrke vår egen satsning på jentefotballen og bidra til utvikling lokalt med FL Fart.

For spørsmål om avtalen henvises det til sportslig leder Jonny Lukassen eller leder i fotballgruppa, Knut Røise Olsen. Kontaktinfo finnes her.


Signering av avtalen ved sportslig leder i SSK Fotball, Jonny Lukassen, og toppspillerutvikler i FL Fart, Vetle Vangstuen. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.