Kontaktskjema

Søk Stange Sportsklubbs medlemsfond

Idrett for alle! 

Vårt mål er at ALLE barn og unge skal få mulighet til å drive med idrett, økonomi skal ikke være en hindring! Vi har derfor opprettet et medlemsfond hvor alle medlemmer mellom 5-19 år kan søke om støtte fra STANGE SPORTSKLUBBS MEDLEMSFOND.

Se skjema venstre side (ovenfor på mobil).

Vårt medlemsfond består av gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark, og vi er takknemlige for at vi på denne måten kan være med og sørge for at alle barn og ungdom får delta i idrettsaktivitet.

Vi behandler søknader fortløpende gjennom hele året. Alle søknader behandles fortrolig av daglig leder og styreleder i Stange Sportsklubb. 

Fakturaer kan også deles opp i flere avdrag gjennom året. Ta kontakt på dagligleder@stangesportsklubb.no. 

Pga den ekstraordinære situasjonen vi er inne i som følge av koronaviruset har vi følgende endringer rundt fakturering og betaling av treningsavgift som gjelder for 2020. 


Annen hjelp: 

NAV

Du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter gjennom NAV (hvis du allerede er i kontakt med NAV, spør din kontaktperson om hvordan du søker)

Barnevernet

Du kan søke om hjelp fra Barnevernet (du må selv ta kontakt med Barnevernet for å be om økonomisk bistand)

Røde Kors/ Coop-dugnaden

Du kan søke om midler fra Coop-dugnaden (gjelder familier som deltar i «Ferie for alle» hos Røde Kors). https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten kan være behjelpelig de første 5 årene en familie bor i Stange. Ta direkte kontakt med flyktningtjenesten. 

Levert av IdrettenOnline