Stange Sportsklubb

 

Post/faktura: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad
Besøk: Georg Fjelds veg 41, 2335 Stange
Kontor: Idrettens Hus, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Organisasjonsnummer: 982 764 742 
Kontonummer: 1813.28.00762 

Daglig leder: Espen Andreas Borgersen, tlf: 40 48 36 29, e-post: dagligleder@stangesportsklubb.no
Styreleder: Jonas Hasselgren, tlf: 918 43 479, e-post: jonas@utefoto.no

Øvrige kontaktpersoner finner du i SSKs oversikt over styrer, utvalg og kontaktpersoner 

Powered by: Bloc