Om medlemskap i Stange Sportsklubb

For deltakelse i aktiviteter i regi av Stange Sportsklubb er gyldig medlemskap en forutsetning. Innmelding skjer her. Om du ikke får til skjemaet hos Rubic kan du sende mail til Espen med følgende info:

Emnefelt: Merk med innmelding og navn.

Innmelding må inneholde minimum:

Navn (slik det står i folkeregisteret):
Telefonnr:
E-post:
Type medlemsskap: Ordinær/støttemedlem

For aktive medlemmer er det behov for følgende ekstrafelter:
Kjønn
Fødselsdato
Adresse

Eventuell aktivitet du vil delta i (fotball/skøyter/innebandy/ski//verv/frivillig arbeid).


Pris
Medlem: 500 kr
Støttemedlem: 250 kr
Verv/lagleder/trener: 50kr

Retningslinjer for betaling kontingent og treningsavgift
 
 1. SSK åpner for deltakelse på fire kostnadsfrie treninger for ikke-medlemmer. Som ikke-medlem er man ikke forsikret. Medlemskap i SSK tegnes for videre deltakelse. For deltakelse i konkurranse er medlemskap en forutsetning. I det øyeblikket man har meldt seg inn i klubben er man forpliktet til å betale kontingent i sin helhet samt treningsavgift for terminer man deltar før utmelding. 
 
 2. Utmelding må skje til lagleder, direkte til medlemsansvarlig eller på dine sider hos Rubic. Lagleder melder omgående videre til medlemsansvarlig eller senest inne oppsatte frister. Årlig settes frister for utmelding for å unngå treningsavgift for kommende termin. Undergruppene setter disse fristene.
 

 3. Styret i undergruppen vurderer om enkelte utøvere skal få fritak fra betaling. Alle fritak fra treningsavgift/kontingent skal vedtas av undergruppestyret i forkant og medlemsansvarlig skal informeres omgående. 

4. Forfall på kontingent og treningsavgift settes til 45 dager etter fakturadato for en mer fleksibel betaling. Daglig leder kontaktes ved eventuelle problemer med betaling innen forfall. Det gjøres oppmerksom på at treningsavgift i fotballgruppa er høyere vår enn høst. 


Ellers viser vi til klubbens lovnorm vedtatt av årsmøtet. Den kan du laste ned her. 

Vi gjør oppmerksom på at medlemskap er personlig, og man blir ikke automatisk medlem selv om barnet er medlem og er mottaker av medlemsinformasjon på vegne av barnet. 

Her finner du oversikt over medlemsfordeler


Powered by: Bloc