Om medlemskap i Stange Sportsklubb

For deltakelse i aktiviteter i regi av Stange Sportsklubb er gyldig medlemskap en forutsetning. Innmelding skjer via Min idrett, idrettens felles medlemsystem. Trykk på Ny bruker hvis du ikke har benyttet Min idrett tidligere. Hvis du har benyttet Min idrett tidligere velger du Logg inn. Kontakt lagleder hvis du trenger hjelp med innmelding. 

Pris
Medlem: 500 kr
Støttemedlem: 250 kr
Styremedlemmer: 100 kr

Retningslinjer betaling kontingent og treningsavgift vedtatt av hovedstyret 7. januar 2019
 
 1. SSK åpner for deltakelse på fire kostnadsfrie treninger for ikke-medlemmer. Etter prøveperioden må medlemskap i SSK tegnes for videre deltakelse. For deltakelse i konkurranse er medlemskap en forutsetning. I det øyeblikket man har meldt seg inn i klubben er man forpliktet til å betale kontingent i sin helhet samt treningsavgift for terminer man deltar før utmelding. 
 
 2. Utmelding må skje til lagleder eller direkte til medlemsansvarlig. Lagleder melder omgående videre til medlemsansvarlig eller senest inne oppsatte frister. Årlig settes frister for utmelding for å unngå treningsavgift for kommende termin. Undergruppene setter disse fristene.
 

 3. Styret i undergruppen vurderer om enkelte utøvere skal få fritak fra betaling. Alle fritak fra treningsavgift/kontingent skal vedtas av undergruppestyret i forkant og medlemsansvarlig skal informeres omgående. 

4. Forfall på kontingent og treningsavgift settes til 45 dager etter fakturadato for en mer fleksibel betaling. Daglig leder kontaktes ved eventuelle problemer med betaling innen forfall. Det gjøres oppmerksom på at treningsavgift i fotballgruppa er høyere første termin enn andre.


Ellers viser vi til klubbens lovnorm vedtatt av årsmøtet. Den kan du laste ned her. 

Her finner du oversikt over medlemsfordeler


Levert av IdrettenOnline