Utleiepriser klubbhus Stange Sportsklubb, fredag kl. 20.00 - søndag kl 15.00


Ikke medlemmer: Kr. 2.500,-

Medlemmer: Kr. 1.500,-Overnatting (gjelder kun for skøyteklubber/fotballag/Idrettskoler/svømmegruppa)

Pr stk/døgn Kr 175,-


Leie av lokale for møter (kveldsmøter eller lignende):


Pr møte Kr 1.000,-
Andre forhold:

Klubbhuset er tilgjengelig for privat utleie hele året. Leietaker av klubbhuset forplikter seg til å ta hensyn til eksisterende nabolag, og på en slik måte at naboer ikke sjeneres.

SSK forbeholder seg retten til å avvise utleie/avlyse utleieforholdet uten forbehold.

Priser er eksklusiv vask og rydding


Kontonummer SSK:


1813 28 00762


Innbetaling merkes med: Leie av klubbhus og navn på ansvarlig leietaker med kontonummer for tilbakebetaling av depositum


Kontaktperson utleie:

May-Lill Slåttsveen

ml.slaatsveen@gmail.com

411 27 180

Stange, 11 feb 2013

Helge Alm, Leder SSK


Powered by: Bloc